Polish

Print

Ramowe Porozumienie
Spoleczne i  srodowiskowe standardy raportowania w Europejskim Przemysle Skórzanym/Garbarstwie
Sektorowy Komitet  Dialogu Spolecznego
Przemyslu Skórzanego i  Garbarstwa

- Ramowe Porozumienie

- Wzór Spolecznego Raportu i Deklaracji srodowiskowej zgodnie z Ramowym Porozumieniem COTANCE – ETUF: TCL z lipca 2008r.

 

poland