Slovene

Print

Okvirni sporazum

Standard družbenega in okoljskega poro?anja v evropski usnjarski in
strojarski industriji
Odbor za družbeni dialog sektorja usnjarstva in strojarstva

- Okvirni sporazum

- Predloga za Družbeno poro?ilo in okoljska deklaracija v skladu s COTANCE-ETUF:TCL okvirnim sporazumom iz junija 2008

slovenie